Udělejte radost svým blízkým

Všeobecné obchodní podmínky pro uplatnění „Dárkových poukazů“ penzionu Bílý Mlýn

  1. Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi penzionem Bílý Mlýn (dále jen „my,“ „náš,“ „nás“) a našimi zákazníky (dále jen „vy,“ „vaši“) v souvislosti s nákupem, používáním a platbou za vouchery poskytované penzionem Bílý Mlýn.

  1. Nákup voucherů

2.1. Vouchery penzionu Bílý Mlýn mohou být zakoupeny na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich autorizovaných prodejců.

2.2. Cena voucherů a podmínky platby jsou uvedeny na našich webových stránkách nebo v informacích poskytnutých našimi autorizovanými prodejci.

  1. Platnost voucherů

3.1. Vouchery penzionu Bílý Mlýn mají stanovenou platnost, která je uvedena na voucheru.

3.2. Platnost voucherů nemůže být prodloužena, pokud není výslovně uvedeno jinak.

  1. Použití voucherů

4.1. Vouchery penzionu Bílý Mlýn lze použít v souladu s podmínkami uvedenými na voucheru.

4.2. V případě, že voucher obsahuje určité služby nebo produkty, je třeba je využít během platnosti voucheru.

4.2. Nevyužitou finanční částku voucehru nelze vyplatit žádným způsobem.

  1. Zrušení voucherů

5.1. V případě ztráty nebo odcizení voucheru neposkytujeme náhradu ani nový voucher.

5.2. V případě zrušení rezervace v souladu s našimi standardními podmínkami platí naše politiky zrušení.

  1. Omezení odpovědnosti

6.1. Penzion Bílý Mlýn nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo poškození voucherů.

6.2. Penzion Bílý Mlýn nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v souvislosti s použitím voucherů.

  1. Změny všeobecných obchodních podmínek

7.1. Penzion Bílý Mlýn si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

7.2. Aktuální verze těchto Všeobecných obchodních podmínek je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení a přizpůsobení této úpravy vašim potřebám na webových stránkách penzionu Bílý Mlýn.

Translate »